Movement Consultancy
(Bedrijfs Oefentherapie-Mensendieck)

 

Een bedrijfsoefentherapeut is een houdings- en bewegingsdeskundige. Bedrijfsoefentherapie bestrijdt lichamelijke klachten die voortkomen uit een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting.

Lichamelijke klachten worden maar al te vaak veroorzaakt door een verkeerde werkhouding en een (te) hoge werkdruk. Soms leiden klachten zelfs tot langdurige of tot een permanente arbeidsongeschiktheid. Bij het terugdringen van ziekteverzuim is het essentieel om bij de bron te beginnen: vermijden - voor zo ver mogelijk - dat lichamelijke klachten ontstaan. De inrichting van de werkplek speelt hierbij een belangrijke rol.

Bedrijfsoefentherapie vindt in de eigen werkomgeving plaats. Daar analyseert de bedrijfsoefentherapeut de behandelingen die een werknemer uitvoert en de wijze waarop hij deze uitvoert. Op grond daarvan wordt de werknemer begeleid: in groepsverband of individueel en op maat gesneden.

Samen met de werknemers zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar de juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid. Het voorkomen van klachten door bewustwording en aanpassing van een (belastende) werkhouding staat centraal.