Bedrijfs Oefentherapie-Mensendieck


 

Bedrijfsoefentherapeuten zijn werkzaam in bedrijven. Het accent van de werkzaamheden ligt op de preventie van klachten die voortkomen uit een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting. Het doel van bedrijfsoefentherapie is het verbeteren van de werkhoudingen en beroepsgebonden lichaamsbewegingen van de werknemers, het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en het leren omgaan met beschikbare instrumenten en hulpmiddelen door de werknemers. Zo ontstaat een juist evenwicht tussen de lichamelijke belasting en belastbaarheid. Een bedrijfsoefentherapeut inventariseert de knelpunten op het gebied van de fysieke arbeidsbelasting door middel van een werkvloeranalyse en eventueel een enquête onder de werknemers.

Aansluitend ontwikkelt de bedrijfsoefentherapeut een op de werkzaamheden gerichte training. In deze training maakt de bedrijfsoefentherapeut de werknemers bewust van hun houding en bewegingen in het werk en begeleidt de bedrijfsoefentherapeut de werknemers om hun houdings- en bewegingsgewoonten te verbeteren en aan te passen. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats.

De bedrijfsoefentherapeut combineert de kennis van de ergonomie, biomechanica, fysieke arbeidsbelasting, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en ARBO-wetgeving.